עלייה: ויזות למהגרים יהודים

ישראל - ויזות ואשרות   על פי חוק השבות הישראלי, לכל היהודים יש את הזכות לחזור לישראל. עולים פוטנציאליים פונים לסוכנות היהודית בארצם הנוכחית כדי לקבל אשרות ומעמד הגירה לפני…

Continue Reading
Close Menu