אופציות למשכנתאות בישראל

אופציות למשכנתאות בישראל

ישנן מספר משכנתאות זמינות בבנקים בישראל. להלן סיכום קצר של כמה מהאפשרויות הפופולריות ביותר. כל משכנתא מתוכננת ומתאימה ללקוח מסוים בהתאם למספר גורמים, כמו (אך לא רק): מטבע הכנסה, מקום מגורים, יעדים פיננסיים, תחזית כלכלית ומעמד כלכלי.

 

  • משכנתא במטבע חוץ זמינה במספר מטבעות עיקריים. הריבית על המשכנתא היא ריבית בתוספת פרמיה קבועה שנקבעה על ידי הבנק. משכנתאות אלה בדרך כלל מתפרשות על פני 25 שנה והפירעון הוא במטבע שהושאל.

 

  • משכנתא צמודה לדולר הינה משכנתא שקלית צמודה לדולר לתקופה של עד 30 שנה. מטבע ההלוואה וההחזר הוא בשקלים לפי שער הדולר. הריבית על המשכנתא היא ריבית בתוספת פרמיה קבועה שנקבעה על ידי הבנק.

 

  • משכנתא צמודה לדולר ושיעורי ריבית מוגנים: משכנתא זו זהה למשכנתא צמודה לדולר, למעט העובדה כי הריבית הראשונית קבועה בתשעה עד 18 החודשים הראשונים בלבד. בתום תקופה זו, תעודכן הריבית על פי ריבית בתוספת פרמיה קבועה שנקבעה על ידי הבנק.

 

  • משכנתא צמודה ליורו: במונחים מסוימים דומה למשכנתא צמודה לדולר, למעט שהיא צמודה ליורו. מתאימה ביותר לאדם שההכנסה העיקרית שלו היא ביורו.

הלוואת גשר

הלוואה שניתנה ללווים שבבעלותם דירה, לרכישת נכס בתקופת הביניים עד שהדירה הקודמת נמכרת. זוהי הלוואה לזמן קצר לתקופה של עד שנתיים.

 

תנאים כלליים

  1. בהתאם לבנק, שיעור LIBOR עשוי להשתנות כל 3, 6, 9 או 12 חודשים.
  2. רוב הלוואות שצמודות לדולר מעניקות את האפשרות לפירעון מוקדם ללא גביית קנסות.
  3. במקרים מסוימים, ניתן לארגן תשלומי ריבית בלבד לתקופה מקסימלית של עד שנתיים, בהתאם לכוח הפיננסי של המבקש.

 

משכנתאות שקל

– משכנתא צמודה לשקל בריבית קבועה: משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן לתקופה של ארבע שנים ועד 30 שנה.

– משכנתא צמודה בריבית קבועה: משכנתא בריבית משתנה הצמודה למדד המחירים לצרכן, שניתן לפרוש על פני תקופה ממושכת של עד 32 שנים, ובכך לקבל תשלומים חודשיים נמוכים יותר.

 – משכנתא צמודה לריבית פריים: משכנתא צמודה לריבית פריים (על בסיס ריבית בנק ישראל) לתקופה של עד 25 שנים.

 

לבדיקת זכאות למשכנתא לחצו על הקישור.

סגירת תפריט