You are currently viewing מימון נדל"ן ומס רכישה – כל מה שרציתם לדעת

מימון נדל"ן ומס רכישה – כל מה שרציתם לדעת

בנקים ישראלים ילוו למשקיעים עד 50% מהשווי בנכסי מגורים.

 

ניתן גם להשתמש בנכס קיים בישראל כבטוחה לקבלת מימון לקניית רכוש נוסף. ניתן לעשות זאת כל עוד ההתחייבויות המשולבות בשני הנכסים הן מתחת ל-50% מכלל הערך המשולב.

 

אנו מייעצים למשקיעים כיצד למקסם את אפשרויות המימון ולבנות את ההלוואות. יועץ טוב מסייע ללקוחות רבים ברכישת נכס שני על ידי שימוש בנכסים העיקריים שלהם כבטוחה מבלי להפקיד תשלומים. זה התאפשר עקב העלייה בערכי הנכסים בישראל במהלך השנים האחרונות.

 

איך זה נעשה?

לקוח רכש דירה לפני ארבע שנים תמורת שני מיליון שקלים ולקח משכנתא בגובה של 70%.

כיום, אותו נכס שווה שלושה מיליון שקלים והמשכנתא יורדת ל-1.25 מיליון שקלים.

 

אותו לקוח רוצה כעת לרכוש נכס להשקעה במיליון שקלים. השווי המשולב של שני הנכסים עומד על ארבעה מיליון שקלים ובנק למשכנתאות יוכל להלוות עד 50% מערך זה, כלומר – שני מיליון שקלים. לפיכך, ניתן לקחת 500 אלף שקלים ועוד 250 אלף שקלים על הנכס שנרכש, וכך צריך רק להפקיד פיקדון של 250 אלף שקלים.

 

כל עוד יש לכם הכנסה עם זכאות למשכנתא, היא תאושר. יתר על כן, ההכנסה העתידית מנכס ההשקעה תחשב כהכנסה לאישור מראש.

 

מס רכישה

 

בעת רכישת נכס בישראל, כולם חייבים בתשלום מס רכישה.

 

עבור אזרחי ישראל הרוכשים את נכס המגורים הראשון שלהם (והיחיד), מס רכישה עולה לפי השלבים הבאים:

 

עד 1,623,320 ש"ח ממחיר הרכישה: 0%

1,623,320 – 1,974,335 ש"ח ממחיר הרכישה: 3.5%

1,974,335 – 5,093,535 ש"ח ממחיר הרכישה: 5%

4,967,445 – 16,978,450 ש"ח ממחיר הרכישה: 8%

16,978,450 ש"ח ומעלה: 10%

 

עבור זרים או כל מי שקונה בית מגורים נוסף, מס הרכישה הוא:

 

עד 5,095,570 ש"ח ממחיר הרכישה: 8%

5,095,570 ש"ח ומעלה: 10%

 

לגבי עולים חדשים, שיעורי מס הרכישה הם:

 

עד 1,734,225 ש"ח ממחיר הרכישה: 0.5%

1,734,225 ש"ח ומעלה: 5%

 

עולים חדשים יכולים להשתמש בזכויותיהם בשבע השנים הראשונות לעלייתם, אם כי ברוב המקרים (במקרים שבהם אתם קונים נכס ראשון) עדיף לכם למעשה, וכך גם תשלמו פחות מס, אם תרכשו את הנכס כישראלים.